آیت الله مجتهدیدر زمان قدیم مرحوم آخوند ملاعلی سمنانی در شهر خودشان سمنان به ایشان خبر رسید که یک کاروان شتر پر از مشروب، شب داخل شهر می شود آخوند ملا علی سمنانی(رحمه الله) با مریدهایشان شبانه به بیرون شهر رفتند وقتی کاروان آمد آخوند فرمودند: حق شکستن شیشه ها را ندارید، فقط در شیشه ها را باز، و عرق را روی زمین بریزید و شیشه را سرجایش بگذارید، و بدین وسیله هم عمل به نهی از منکر کردند و جلوی حرام را گرفتند و هم اموال مردم محفوظ ماند. زیرا ترک امر به معروف و نهی از منکر موجب لعن خدا و نزول عذاب است.------------------------------------------------------------------
تعبیر خواب

شخصی نزد آیت الله العظمی بروجردی(رحمه الله) آمد و گفت خواب دیدم سه قرآن در خانه ام آتش گرفت و دوتای آنها سوخت و یک قرآن کوچک تا آمد بسوزد، با عرقچین زدم و خاموش کردم؛ تعبیر خواب من چیست؟ ایشان فرمودند: برو تهران نزد آیت الله سید احمد روحانی(رحمه الله که ایشان در تعبیر خواب استاد بود) آن شخص آمد و خواب خود را بیان کرد آیت الله روحانی فرمودند: آن دو قرآن بزرگ که سوخت دو دختر بزرگ داری که به دانشگاه رفتند و بی حجاب شدند(این قضیه مربوط به قبل از انقلاب است) و آن قرآن کوچک را که نگذاشتی بسوزد؛ یک دختر کوچک هم داری، که وقتی می خواست به دانشگاه برود ناراحت شدی وخودت را کتک زدی که نمی خواهم درس بخواند و بی حجاب شود. آن شخص گفت آری درست است.

-------------------------------------------------------------------
استجابت دعا
علامه مجلسی اول(رحمه الله)، شبی در حال نماز شب، حال خوشی به ایشان دست داد و فهمیدند هر دعایی بکنند مستجاب می شود، ناگهان صدای گریه بچه، از آن اتاق بلند شد ایشان دعا کردند که خدایا این بچه را از علماء و حافظین و مبلغین دینت قرار بده و آن کودک بعدها علامه مجلسی صاحب کتاب بحارالانوار شد.


کلمات کلیدی :علما
موضوع :
کلمات کلیدی :علما